Dňa 23.01.2020 sa konalo na Okresnom úrade v Sobranciach zasadnutie výkonného výboru MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. za  účelom informovania členov výkonného výboru o harmonograme výzviev pre PRV za rok 2020.