Identifikačné údaje MAS

  • Názov: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
    MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (skrátený názov)
  • Sídlo: Lekárovce 502, 072 54 Lekárovce
  • IČO: 42409179
  • DIČ: 2120098167
MVDr. Boleslav Lešo, PhD.
  • štatutár/predseda MAS
    mobil: 0915 844 855

Kancelária MAS

Ing. Veronika Ličková

projektová manažérka MAS
mas.zpv502@gmail.com
0908192912

Ing. Lenka Kuchtová

administratívna pracovníčka MAS
mas.zpv502@gmail.com
0948272581

Ing. Ilona Farkašová

ekonomická manažérka MAS
mas.zpv502@gmail.com
0910 939 897