Naši členovia MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. sú zaradení do jednej z nasledovných záujmových skupín:

  1. záujmová skupina verejného sektora
  2. záujmová skupina podnikateľského sektora
  3. záujmové skupina občianskeho sektora

Verejný sektor:

Mesto Sobrance

Obce (okres Sobrance) Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Svätuš, Tešuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor

Obce (okres Michalovce) Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom

 

Podnikateľský sektor:

Ján Pavlík SHR; Mário Uhrin; Michal Kontra SHR; Jana Bačová SHR; Ján Sidor SHR; Miroslav Šabak; Širo, s.r.o.; Marta Gejgušová; Plynroz, a.s. Sobrance; Blažej Jacko; Juraj Macik; Roľnícke družstvo Koromľa; Ing. Marián Mochťák; VALTMAR, s.r.o.; K2-Elektro, s.r.o.; Anna Sabová; Anna Šabaková; Ján Čižmár; ŠEPI INVEST, s.r.o.; DOZAS – dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance; Erik Ted MAJOROŠ; Group JM s.r.o.; Poľnohospodárske družstvo Pinkovce; Poľnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom; SCORP TRADE s.r.o.; Unimex spol. s.r.o. Bežovce; Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. ; PŠP s.r.o.; REVITAL PLUS s.r.o.; Fúra s.r.o.; Anna Hreňová SHR; VALTMAR, s.r.o.; Autoškola Martin Onder; Róbert Repka; LOGOS MEDIA s.r.o.;Martin Žeňuch

Občiansky sektor:

TJ Vyšné Remety; Urbárska spoločnosť Vyšné Remety, pozemkové spoločenstvo; Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.; Volejbalový klub Slávia Sobrance; Gitarové múzeum, o.z.; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jenkovce, filiálka Husák; Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli; Gréckokatolícka cirkev, farnosť Koromľa; ReSocia n.o.; TJ Družstevník Ruský Hrabovec; MVDr. Boleslav Lešo; Miroslav Basanda; Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Úbrež; Urbárska spoločnosť obce PORUBA pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo; Futbalový klub Tibava; Mestský futbalový klub Sobrance; Klub Dôchodcov a združenie občanov obce Ostrov; Tenisový klub Sobrance; Občianske združenie NOVÁ ŠKOLA; Slovenská rada rodičovských združení; František Marcin – AGROMAF; Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie; Mestský hokejbalový klub Sobrance,Technické služby mesta Sobrance, Materská škola Gagarinova, Sobrance; Detské dopravné ihrisko Sobrance; DOSOS, n.o.; Pre LOGOS, o.z.,

Stiahnuť dokument