Naši členovia MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. sú zaradení do jednej z nasledovných záujmových skupín:

  1. záujmová skupina verejného sektora
  2. záujmová skupina podnikateľského sektora
  3. záujmové skupina občianskeho sektora

Pri vstupe do občianskeho združenia je potrebné vyplniť prihlášku: Prihláška MAS ZPV

Verejný sektor:

Mesto Sobrance

Obce (okres Sobrance) Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Svätuš, Tašuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor

Obce (okres Michalovce) Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom

 

Podnikateľský sektor:

Ján Pavlík SHR; Ján Sidor SHR; Miroslav Šabak; Širo, s.r.o.; Marta Gejgušová; Plynroz, a.s. Sobrance; Blažej Jacko; Juraj Macik SHR; Roľnícke družstvo Koromľa; Anna Sabová; Anna Šabaková; Ján Čižmár; ŠEPI INVEST, s.r.o; Erik Ted MAJOROŠ; Group JM s.r.o.; Poľnohospodárske družstvo Pinkovce; Poľnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom; SCORP TRADE s.r.o.; Unimex spol. s.r.o. Bežovce; Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. ; PŠP s.r.o.; REVITAL PLUS s.r.o.; Fúra s.r.o.; Anna Hreňová SHR; VALTMAR, s.r.o.; Autoškola Martin Onder; Róbert Repka; LOGOS MEDIA s.r.o.; Martin Žeňuch; Urbárska spoločnosť obce PORUBA pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo; VIANDS, s.r.o.; Urbárska spoločnosť Vyšné Remety, pozemkové spoločenstvo; Radoslav Hvožďák; SHR Zlatý klas; Matúš Mandela SHR; Majster Maliar s.r.o.; Mário Majoroš SHR; REALSTEEL, s.r.o.; Bohuš Zoľák, ZOLNOMETAL; 

Občiansky sektor:

TJ Vyšné Remety; Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.; Volejbalový klub Slávia Sobrance; Gitarové múzeum, o.z.; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jenkovce, filiálka Husák; Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli; Gréckokatolícka cirkev, farnosť Koromľa; ReSocia n.o.; TJ Družstevník Ruský Hrabovec; Boleslav Lešo; Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Úbrež; Futbalový klub Tibava; Mestský futbalový klub Sobrance; Klub Dôchodcov a združenie občanov obce Ostrov; Tenisový klub Sobrance; Občianske združenie NOVÁ ŠKOLA; Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie; Mestský hokejbalový klub Sobrance; Technické služby mesta Sobrance;  Materská škola Gagarinova, Sobrance; Detské dopravné ihrisko Sobrance, n.o.; DOSOS, n.o.; Pre LOGOS, o.z.; Tibavská hradná cesta; HC Sobrance – Hokejový klub; O.z. Na čiare; Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance; Villa Szobránc o.z.; Martin Hrunka; ZPS Markétka, n.o.; Občianske združenie Sobrančan;