• Miestna akčná skupina
    Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
    50 obcí | 586,90 km2 | 24 536 obyvateľov

Aktuality

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoPr zameranej na Aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií v rámci špecifického cieľa 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie, 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií Integrovaný regionálny operačný program Dátum konania: 11.05.2023 o 10:00 hod. Miesto konania: Reštaurácia Maňa, Štefánikova 1, 073 […]

ZOBRAZIŤ