• Miestna akčná skupina
    Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
    50 obcí | 586,90 km2 | 24 536 obyvateľov

Aktuality

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia 5.1.2 – D1 Učebne základných škôl, D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, F1 Verejný vodovod, IROP, (03.03.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia, 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach D1 Učebne základných škôl, D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, F1 […]

ZOBRAZIŤ

Vyhlásená výzva MAS – IROP ŠC 5.1.2 – F1 Verejný vodovod

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-004 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  Aktivita: F1 Verejný vodovod Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: 20. 1. 2020 […]

ZOBRAZIŤ