• Miestna akčná skupina
    Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
    50 obcí | 586,90 km2 | 24 536 obyvateľov

Aktuality

Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-512-006

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-006 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Typ výzvy: otvorená Dátum […]

ZOBRAZIŤ

Vyhlásená výzva MAS – podopatrenie 8.6. PRV (Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh)

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/8.6./1 Dátum vyhlásenia: 18. 5. 2020 Dátum uzavretia:  21.09.2020 Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Zemplín pod […]

ZOBRAZIŤ

Vyhlásená výzva MAS – podopatrenie 4.1. PRV (Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov)

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/4.1/1 Dátum vyhlásenia: 15. 5. 2020 Dátum uzavretia: 18. 9. 2020 Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (Kúpeľská […]

ZOBRAZIŤ