• Miestna akčná skupina
    Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
    50 obcí | 586,90 km2 | 24 536 obyvateľov

Aktuality

Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-512-005

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-005 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: F2 Verejná kanalizácia Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: 18.1.2021 1. hodnotiace kolo: 18.3.2021 […]

ZOBRAZIŤ