INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK pre rok 2019

MAS Zemplín pod Vihorlatom – Indikatívny harmonogram výziev 2019

MAS-Zemplín-pod-Vihorlatom-Indikatívny-harmonogram-výziev-2019-doplnený

Poznámka:

Výzvy na aktivity:

A1 Podpora podnikania a inovácií – podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
C1 Komunitné sociálne služby

budeme vyhlasovať v roku 2020.

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK pre rok 2020

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. – Indikatívny harmonogram výziev 2020

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. – Indikatívny harmonogram výziev 2020 – aktualizácia č.1

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. – Indikatívny harmonogram výziev 2020 – aktualizácia č.2