Rozloha územia (v km2): 586,90 km2
Počet obyvateľov (spolu): 24 536
Hustota obyvateľstva (obyv./km2): 41,81 obyv./ km2
Priemerná nezamestnanosť (za MAS): 18,85
Počet obcí (spolu): 50

 

P. č. Zoznam obcí: Mesto
(označiť)
Mesto nad
20 000 obyv.
(označiť)
Administratívne zaradenie Priemerná
nezamestnanosť
(za okres)
Názov Okres Kraj
1. Baškovce Sobrance Košický 20,91
2. Beňatina Sobrance Košický 20,91
3. Bežovce Sobrance Košický 20,91
4. Blatná Polianka Sobrance Košický 20,91
5. Blatné Remety Sobrance Košický 20,91
6. Blatné Revištia Sobrance Košický 20,91
7. Bunkovce Sobrance Košický 20,91
8. Fekišovce Sobrance Košický 20,91
9. Hlivištia Sobrance Košický 20,91
10. Horňa Sobrance Košický 20,91
11. Husák Sobrance Košický 20,91
12. Choňkovce Sobrance Košický 20,91
13. Inovce Sobrance Košický 20,91
14. Jasenov Sobrance Košický 20,91
15. Jenkovce Sobrance Košický 20,91
16. Jovsa Michalovce Košický 16,78
17. Kolibabovce Sobrance Košický 20,91
18. Koňuš Sobrance Košický 20,91
19. Koromľa Sobrance Košický 20,91
20. Krčava Sobrance Košický 20,91
21. Kristy Sobrance Košický 20,91
22. Kusín Michalovce Košický 16,78
23. Lekárovce Sobrance Košický 20,91
24. Nižná Rybnica Sobrance Košický 20,91
25. Nižné Nemecké Sobrance Košický 20,91
26. Orechová Sobrance Košický 20,91
27. Ostrov Sobrance Košický 20,91
28. Petrovce Sobrance Košický 20,91
29. Pinkovce Sobrance Košický 20,91
30. Podhoroď Sobrance Košický 20,91
31. Porostov Sobrance Košický 20,91
32. Poruba pod Vihorlatom Michalovce Košický 20,91
33. Porúbka Sobrance Košický 20,91
34. Priekopa Sobrance Košický 20,91
35. Remetské Hámre Sobrance Košický 20,91
36. Ruská Bystrá Sobrance Košický 20,91
37. Ruskovce Sobrance Košický 20,91
38. Ruský Hrabovec Sobrance Košický 20,91
39. Sejkov Sobrance Košický 20,91
40. Sobrance áno nie Sobrance Košický 20,91
41. Svätuš Sobrance Košický 20,91
42. Tašuľa Sobrance Košický 20,91
43. Tibava Sobrance Košický 20,91
44. Úbrež Sobrance Košický 20,91
45. Veľké Revištia Sobrance Košický 20,91
46. Vojnatina Sobrance Košický 20,91
47. Vyšná Rybnica Sobrance Košický 20,91
48. Vyšné Nemecké Sobrance Košický 20,91
49. Vyšné Remety Sobrance Košický 20,91
50. Záhor Sobrance Košický 20,91
Stiahnuť dokument