Spracúvanie vašich osobných údajov je v súlade s platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Záleží nám na tom, aby boli vaše osobné údaje chránené. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým, ako MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. spracúva osobné údaje svojich partnerov a návštevníkov našej internetovej stránky.

Prečítajte si prosím užitočné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v problematike ochrany osobných údajov.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je občianske združenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.  IČO: 42409179, so sídlom Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce, kancelária: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom vedenia databázy členov MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. a poskytnutia služieb, ktoré zahŕňajú hlavne posielanie emailov, informácií o pripravovaných výzvach, do ktorých sa môžete zapojiť, informácie o propagačných a vzdelávacích aktivitách a podujatiach. Vaše osobné údaje v prípade potreby (zapájania sa do výziev na poskytnutie ŽoNFP, vypracovania ŽoP,) poskytujeme riadiacim orgánom, ako sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Pôdohospodárska platobná agentúra a tretím osobám za účelom spracovania účtovníctva MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu, resp. doplnenie údajov,
  • na vymazanie údajov
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely marketingu,
  • na obmedzenie spracovávania údajov,
  • podať návrh na začatie konania

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené riadiacim orgánom, ako Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Pôdohospodárska platobná agentúra a tretím osobám za účelom spracovania účtovníctva MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: mas.zpv502@gmail.com

Stiahnuť dokument