Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie,

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

  • Aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Integrovaný regionálny operačný program

Dátum konania: 11.05.2023 o 10:00 hod.

Miesto konania: Reštaurácia Maňa, Štefánikova 1, 073 01 Sobrance

POZVÁNKA na školenie