Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie,

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

  • B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Integrovaný regionálny operačný program, dátum konania: 09.07.2020 o 10:00 hod.

Miesto konania: podľa počtu záujemcov sa miesto konania spresní !!!

 

POZVÁNKA na školenie