MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_102/8.6./1

Dátum vyhlásenia: 18. 5. 2020
Dátum uzavretia:  21.09.2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance).

Poradenstvo a konzultácie k výzve budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom dohovore: 0948 272 581, alebo mailovom dohovore: mas.zpv502@gmail.com

Bližšie informácie o výzve nájdete tu