PRACOVNÁ PONUKA

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. hľadá projektového manažéra

Máš prax v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, si doma

v oblasti projektového manažmentu alebo regionálneho rozvoja?

Tak klikaj na link

Link na pracovnú ponuku: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1704393/projektovy-manazer?filter_vpm=1