Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia,

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

  • D1 Učebne základných škôl,
  • D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení,
  • F1 Verejný vodovod

programu Integrovaný regionálny operačný program, dátum konania: 03.03.2020 o 10:00 hod. v priestoroch: Centrum voľného času Sobrance, Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance

Pozvánka-na-školenie