Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia 8.6 Programu rozvoja vidieka, ktoré sa uskutoční 02.07.2020 o 09:00 hod v priestoroch: Budova Plynroz a.s., Kúpeľská 66, Sobrance).

POZVÁNKA na školenie 02.07.2020