Oznamujeme vám plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-004, aktivita F1 k 4.2.2022 z dôvodu neprijatia ŽoPr a plánovaného presunu financií pod iné aktivity.