VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-007

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, O.Z. VYHLASUJE

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-007

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 28.4.2021

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu

• Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-007, aktivita C1 k 18.8.2023 z dôvodu neprijatia ŽoPr a presunu financií pod iné aktivity

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. vydáva:

AKTUALIZÁCIU VÝZVY – platná od 27.5.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 28. dňu príslušného mesiaca

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy C1

Výzva-IROP-CLLD-R026-512-007 BSZ

Výzva-IROP-CLLD-R026-512-007 SZ

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stiahnutie: 

Výzva IROP-CLLD-R026-512-007

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 výzvy – Formular_ZoPr

Príloha č.2 výzvy – Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Príloha č.3 – Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Príloha č.4 výzvy – Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkostiach

Priloha_02a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

 

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľa

Implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach IROP