VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-002

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, O.Z. VYHLASUJE

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-002

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 17.12.2019

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu

• Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-002, aktivita D1 k 18.8.2023 z dôvodu neprijatia ŽoPr a presunu financií pod iné aktivity

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. vydáva:

AKTUALIZÁCIU VÝZVY – platná od 27.8.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 17. dňu príslušného mesiaca

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy D1

Výzva-IROP_CLLD_R026_512_002 SZ

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stiahnutie: 

Výzva IROP_CLLD_R026_512_002

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha_01_Vyzvy_Formular_ZoPr_IROP_CLLD_R026_512_002

Príloha_02_Vyzvy _Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_IROP_CLLD_R026_512_002

Príloha_03_Vyzvy_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R026_512_002

Príloha_04_Vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_R026_512_002

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr_Splnomocnenie_IROP_CLLD_R026_512_002

Príloha_02_ZoPr_Test_podniku_v_tazkostiach_IROP_CLLD_R026_512_002

Príloha_02a_ZoPr_Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_tazkostiach_IROP_CLLD_R026_512_002

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_IROP_CLLD_R026_512_002

Priloha_05_ZoPr_Udelenie_suhlasu_pre_poskytnutie_vypisu_z_registra_trestov_IROP_CLLD_R026_512_002

Priloha_06_ZoPr_Rozpocet_projektu_IROP_CLLD_R026_512_002

Príloha_07_ZoPr_Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_IROP_CLLD_R026_512_002